ரஷ்யா பயணிகள் விமானம் மயிரிழையில் தப்பியது|Russia plane makes emergency landing

ரஷ்யா பயணிகள் விமானம் மயிரிழையில் தப்பியது|Russia plane makes emergency landing
Spread the love


ரஷ்யா பயணிகள் விமானம் மயிரிழையில் தப்பியது|Russia plane makes emergency landing

ரஷ்யா பயணிகள் விமானம் மயிரிழையில் தப்பியது ,
வானில் கதறிய மக்கள் ,சுற்றிவளைத்த போர் விமானங்கள் ,
Russia plane makes emergency landing,
Ural Airlines plane emergency landing,

full video