ரஷ்யா கப்பலை துரத்தி செல்லும் பிரிட்டன் கப்பல்

ரஷ்யா கப்பலை துரத்தி செல்லும் பிரிட்டன் கப்பல்
Spread the love

ரஷ்யா கப்பலை துரத்தி செல்லும் பிரிட்டன் கப்பல்

சர்வதேச வட கடல் பகுதியில் பயணித்து கொண்டிருக்கும் ,ரஷ்ய போர்க் கப்பல் அட்மிரல் கோர்ஷ்கோவ் மற்றும் டேங்கர் கமா ஆகியவற்றை பிரிட்டன் போர்க் கப்பல் கண்காணித்த வண்ணம் உள்ளது .

ரஸ்யா கப்பல் அணிகளில் அணு ஆயுதங்களை தாங்கி செல்லும் கப்பலாக .

இந்த விமான தங்கி கப்பல் அணிகளுடன் 11 கப்பல்கள் பாதுகாப்பு அணிகளாக பயணிக்கின்றன .

இந்த கப்பல் அணிகளையே பிரிட்டன் போர் கப்பல்கள் ,துரத்தி கண்காணித்த வண்ணம் உள்ளன .

இதனால் கடலுக்குள் பிரிட்டன் ரசியா மோதி கொள்ளும் நிலை ஏற்படுமோ, என்கின்ற பதட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது .