ரஷ்யா உக்ரைன் வானில் கடும் யுத்தம்

ரஷ்யா உக்ரைன் வானில் கடும் யுத்தம்

ரஷ்யா உக்ரைன் வானில் கடும் யுத்தம்

ரஷ்யா உக்ரைன் வானில் கடும் யுத்தம் நடத்தியுள்ளது ,
ஏவுகணைகளை ரஷ்யா மழை போல ஏவியது ,
உக்ரைன் bakhmut பகுதியில் கடும் யுத்தம் இடம்பெற்றுள்ளது .
உக்ரைன் இராணுவத்தில் பலநூறு பேர் மரணம் .ஆயுதங்கள் அழிப்பு .

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்க