ரஷ்யா ஆயுதங்கள் அழிப்பு வெடித்த கடும் யுத்தம்

ரஷ்யா ஆயுதங்கள் அழிப்பு வெடித்த கடும் யுத்தம்
Spread the love


ரஷ்யா ஆயுதங்கள் அழிப்பு வெடித்த கடும் யுத்தம்

ரஷ்யா இராணுவத்தின் மிக முக்கிய ஆயுத தொகுதி ஒன்று அழிக்க பட்டுள்ளதாக ,உக்ரைன் இராணுவத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர் .

5.5 மில்லியன் டொலர் பெறுமதியான ஆயுத தொகுதியை இலக்கு வைத்து,
டிரோன் விமானங்கள் தாக்குதல்