ரஷ்யா அதிரடி தாக்குதல் 7000 இராணுவம் கைது

ரஷ்யா அதிரடி தாக்குதல் 7000 இராணுவம் கைது

ரஷ்யா அதிரடி தாக்குதல் 7000 இராணுவம் கைது

ரஷ்யா அதிரடி தாக்குதல் நடத்தியதில் 7000 உக்ரைன் இராணுவம் ரஷ்யா இராணுவத்தினரிடம் சரண் அடைந்துள்ளனர் .


இந்த கைது சம்பவம் உக்கிரைன் இராணுவத்தினர் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.