ரஷ்யாவுக்கு ஈரான் 1000 விமானங்கள் விற்பனை | உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவுக்கு ஈரான் 1000 விமானங்கள் விற்பனை | உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவுக்கு ஈரான் 1000 விமானங்கள் விற்பனை | உலக செய்திகள்

உலக செய்திகள் |ரஷ்ய உக்கிரைன் போரில் ஈரான் தயாரிப்பு தற்கொலை விமானங்களை அதிகமாக பயன் படுத்தி வருகிறது .
இந்த விமானங்கள் உக்கிரைன் இராணுவத்தினருக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது .

அவ்வாறான 1000 விமானங்களை ரஸ்யாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்திட ,
உக்கிரைன் தயாராகி வருகிறது .
இவற்றுடன் ஏவுகணைகளும் வழங்கிட முன் வந்துள்ளது .

தனது ஆயுத விற்பனையை, இரட்டிப்பாக்கியுள்ளதால்
,ஈரான் மீது அமெரிக்கா ,
நேட்டோ நாடுகள் கொதிப்பில் உறைந்துள்ளன .