ரஷ்யாவுக்குள் நுழைந்த 19 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்|உக்ரைன் ரஷ்யா

ரஷ்யாவுக்குள் நுழைந்த 19 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்|உக்ரைன் ரஷ்யா
Spread the love


ரஷ்யாவுக்குள் நுழைந்த 19 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்|உக்ரைன் ரஷ்யா

ரஷ்யாவுக்குள் நுழைந்த 19 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

ரஸ்யாவுக்குள் தாக்குதல் நடத்த நுழைந்த உக்ரைன்
19 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் ,எரியும் உக்ரைன் , தவிப்பு ,
அடித்து நொறுக்கும் ரசியா இராணுவம் ,

full video