ரஷ்யாவின் புதிய ஆயுதம் பின் வாங்கும் உக்ரைன் | உக்ரைன் ரஷ்யா போர் இன்று |ETHIRI

ரஷ்யாவின் புதிய ஆயுதம் பின் வாங்கும் உக்ரைன் | உக்ரைன் ரஷ்யா போர் இன்று |ETHIRI

ரஷ்யாவின் புதிய ஆயுதம் பின் வாங்கும் உக்ரைன் | உக்ரைன் ரஷ்யா போர் இன்று |ETHIRI

ரஷ்யாவின் புதிய ஆயுதம் பின் வாங்கும் உக்ரைன்,
உக்ரைன் கிழக்கு பக்மூட் பகுதியை முழுவதுமாக கட்டு பாட்டுக்குள்
கொண்டு வரும் அதிரடி அதிவேக தாக்குதலை
ரஸ்யா இராணுவம் நடத்திய வண்ணம் உள்ளது .

வழமைக்கு மாறாக ஏவுகணைகள் ,பீரங்கி எறிகணை தாக்குதல்கள் மழை போல பொழிந்த வண்ணம் உள்ளன .


ரஷ்ய இராணுவத்திற்கு வழங்க பட்ட புதிய ஆயுதம் மற்றும் ஏவுகணைகள் ஊடாக இந்த திடீர் முற்றுகை தாக்குதலை ரஷ்ய இராணுவம் உக்ரைன் படைகள் மீது நடத்திய வண்ணம் உள்ளது .

தமிழ் சித்தரை புத்தாண்டு தினத்தில் உக்ரைன் கிழக்கு பக்மூட் முழுவதும் ரஸ்யா படையினர் வசம் வீழ்ந்து விடும் என எதிர் பார்க்க படுகிறது .