ரசியாவுக்கு ஆயுதங்கள் தயாரித்தது வழங்கவும் பெலரூஸ்

ரசியாவுக்கு ஆயுதங்கள் தயாரித்தது வழங்கவும் பெலரூஸ்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

ரசியாவுக்கு ஆயுதங்கள் தயாரித்தது வழங்கவும் பெலரூஸ்

ரசியா இராணுவத்தினருக்கு ஆயுதங்கள் தயாரித்து ,பெலரூஸ் நிறுவனம் வழங்குகிறது .

சமீப நாட்களில் குறித்த ஆயுத தொழிற்ச்சாலை நிறுவனம் அருகே,
பாரிய கனரக பாரம் சுமத்திகளில் கான்கிரீட் கற்களை போன்றவை ,
எடுத்து செல்ல படுகின்றன .

இவை டாங்கிகள் தயாரிக்க பயன் படுத்த பட உபோயோகிக்க படும் .
மூல பொருட்கள் என தெரிவிக்க படுகிறது .

மேற்குல உளவுத்துறை ஊடகம் இந்த காட்சிகளை படம் பிடித்து
வெளியிட்டுள்ள நிலையில் ,பெலரூஸ் உள்ளே குறித்த நிறுவனம்
தீயில் எரிந்து வெடிக்கும் அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படுத்த படலாம் என எதிர்
பார்க்க படுகிறது .


இதனை SHARE பண்ணுங்க