மைக்ரோசொப்ட் சில சேவைகள் முடக்கம்

மைக்ரோசொப்ட் சில சேவைகள் முடக்கம்
Spread the love

மைக்ரோசொப்ட் சில சேவைகள் முடக்கம்

அமெரிக்காவின் முதன்மை மைக்ரோசொப்ட் நிறுவனத்தின் சேவைகள்,
ஒரே நேரத்தில் முடங்கியுள்ளது .

இதனால் உலகம் முழுவதும் உள்ள ஏராளமான மைக்ரோசொப்ட் ,
பாவணையாளர்கள் நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளனர் .

மைக்ரோசொப்ட் Teams , Outlook சேவைகளும் செயல் இழந்துள்ள நிலையில்
விசாரணை நடந்து வருவதாக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது .

மைக்ரோசொப்ட் சில சேவைகள் முடக்கம்இந்த நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ளதுஎன தெரிவிக்க படுகிறது