மேடையில் செருப்பை கழற்றி காட்டிய சீமான்

யார் சங்கி? எனக் கேட்டு காலணியை காட்டி சீமான் ஆவேசம்

இந்த விடயம் தற்போது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது ,சொற்களினால் பேசி வரும் சீமான் செயலில்

செருப்பை காட்டியுள்ள செயல் கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கியுள்ளது

மேடையில் செருப்பை கழற்றி கடத்திய சீமான்

இதில் அழுத்தி video பார்க்க

Leave a Reply