மிரட்டும் சீனா நுழைந்த இராணுவம்

மிரட்டும் சீனா நுழைந்த இராணுவம்

மிரட்டும் சீனா நுழைந்த இராணுவம்

தைவான் கடல் அருகில் சீனா போர் கப்பல்கள் ,விமானங்கள் குவிப்பு .
சீனாவின் மிரட்டும் இராணுவ போர் பயிற்சிகளினால் ,
இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் யுத்த பதட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது .

அமெரிக்காவுக்கு அண்டைய நாட்டு அதிபர் பயணம் செய்து ,
சைனாவை ஆத்திரமூட்டிய நிலையில் ,இந்த படை யுத்த நுழை
நகர்வில் ஈடுபட்டு வண்ணம் உள்ளது .

ரஷ்யா உக்ரைன் போர் களம் தீயில் எரிந்த வண்ணம் உள்ளது ,
குண்டுகளினால் அதிர்கிறது .

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்க