மாறிய தாக்குதல் திட்டம் வீழ்த்தப்பட்ட விமானங்கள்

மாறிய தாக்குதல் திட்டம் வீழ்த்தப்பட்ட விமானங்கள்
Spread the love

மாறிய தாக்குதல் திட்டம் வீழ்த்தப்பட்ட விமானங்கள்

உக்ரைன் இராணுவத்தினர் தமது தாக்குதல்
திட்டங்களில் திடீர் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர் .

அமெரிக்கா இராணுவ தலைமையாகத்தால்
வரைய பட்ட இராணுவ நடவடிக்கைகள் ,
ஆயுத வகைகள் ,அது சார்ந்த திட்டமிடல்கள் ,தாக்குதல் இலக்குகள்
என்பன அடங்கிய ஆவணம் ,கசிந்த நிலையில் ,உக்ரைன் இராணுவம் ,
ரஷ்ய மீது மேற்கொள்ள விருந்த கூட்டு போர் முறை தாக்குதல் திட்டங்களை,
அதிரடியாக மாற்றம் செய்துள்ளது .

உக்ரைன் தாக்குதல் திட்ட வரைபுகள் ,ரஸ்யாவின்
கைகளுக்கு சென்ற நிலையில் ,
இந்த திடீர் மாற்றத்திற்கு செல்ல வேண்டிய
நெருக்கடியை உக்ரைனுக்கு ஏற்படுத்த இருந்தது .

மாறிய தாக்குதல் திட்டம் வீழ்த்தப்பட்ட விமானங்கள்

அதனால் இந்த தாக்குத்தில் திட்டம் மற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக,
உக்ரைன் இராணுவம் அறிவித்துள்ளது .

அமெரிக்காவினால் வெளியிட பட்ட தாக்குதல் திட்ட வரைபுகள் பொய் என அமெரிக்கா,தெரிவித்து வந்த நிலையில் ,இல்லை அது உண்மை தான் என்பதை போல .


உக்ரைன் இராணுவத்தின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளதால் ,
உக்ரைன் படைகள் மிக பெரும் அழிவை சந்திக்க போகின்றன என்பதை
எடுத்து காட்டுகிறது .

கடந்த தினம் உக்ரைன் இராணுவத்தின் ஏவுகணை,
சேமிப்பு ஆயுத கூடம் மீது ,ரஷ்ய இராணுவம் நடத்திய
தாக்குதலில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட ஏவுகணைகள் ,
எறிகணைகள்,ஆயுதங்கள் என்பன வெடித்து சிதறின .

அவ்வேளை அங்கிருந்த இராணுவத்தினரும் பலியாகி உள்ளதாக
ரஷ்ய இராணுவம் தெரிவித்து இருந்தது .
அதன் பின்ன இந்த தாக்குதல் திட்டத்தில் ,
மாறுதல் உள்ளதாக உக்ரைன் அறிவித்துள்ளமை குறிப்பிட தக்கது .