மருத்துவர்கள் அடிதடி உடைந்த மண்டை

மருத்துவர்கள் அடிதடி உடைந்த மண்டை
Spread the love

மருத்துவர்கள் அடிதடி உடைந்த மண்டை

இலங்கை அனுராதபுரம் மருத்துவ மனையில் மூத்த மருத்துவர்கள் இவருக்கு இடையில் , ஏற்பட்ட மோதல் சம்பவம் கை கலப்பில் முடிந்துள்ளது .

இரு மருத்துவர்களுக்கு இடையில் நீண்டகாலமாக உள்ளக பனிப்போர் இடம்பெற்ற வண்ணம் இருந்துள்ளது ,அதுவே ஒருநாள் வெடித்து கிளம்பி அடிதடியில் முடிந்துள்ளது,.

மருத்துவர்கள் அடிதடி உடைந்த மண்டை

பொறுப்பதிகரியாக விளங்கும் மருத்துவர் , நேரம் ,மற்றும் மேலதிக வேலை நேரம் என்பனவற்றை எல்லாமே வெட்டியுளளார் ,மேலும் பல நெருக்கடிகளை வழங்கியுள்ளார் .

இதனால் ஆத்திரம் உற்ற அவர் தாக்குதலை நடாத்தியுள்ளார் ,தற்போது இருவரும் விசாரணைகளிற்கு உள்ளாக்க பட்டு வருகின்றனர் .

ஒருவருக்கு சுகாதார அமைச்சர் நெருக்கமாக உள்ளதால் ,மற்றவர் பழிவாங்க படலாம் என எதிர் பார்க்க பாடுகிறது .