மக்களை அழவைத்த கில்மிசா அசானி புதிய பாடல்|asani zee tamil|asani songs|அசானி பாடல்|சரிகமபா கில்மிசா

மக்களை அழவைத்த கில்மிசா அசானி புதிய பாடல்|asani zee tamil|asani songs|அசானி பாடல்|சரிகமபா கில்மிசா
Spread the love

மக்களை அழவைத்த கில்மிசா அசானி புதிய பாடல்|asani zee tamil|asani songs|அசானி பாடல்|சரிகமபா கில்மிசா.

மக்களை அழவைத்த கில்மிசா அசானி புதிய பாடல்|asani zee tamil|asani songs|அசானி பாடல்|சரிகமபா கில்மிசா மக்களை கதறி அழ வைத்த கில்மிசா அசானி புதிய பாடல் ,கில்மிசா முள்ளிவாய்க்கால் பேரவல பாடலால் ,

மக்களை அழவைத்த கில்மிசா அசானி புதிய பாடல்|asani zee tamil|asani songs|அசானி பாடல்|சரிகமபா கில்மிசா

கண்ணீரில் குளித்த அரங்கம் ,சோகத்தில் உறைந்த உலக மக்கள் கண்ணீர் பேட்டி யார் இந்த கில்மிசா, சரிகமபா பாடல் போட்டியில் பாடிய முதல் பாடல், கில்மிஷவின் பாடல் Zee tamil , செல்லக்குரலால் பாடி அசத்திய கில்மிசா,

பாடலினால் உருகவைத்தார் ஈழத்து இளம்பாடகி கில்மிசா, அசானிக்கு சினிமா திரைப்படத்தில் பாடிட கிடைத்த மிக பெரும் வாய்ப்பு , உலக தமிழர் நெருக்கடியில் முயற்சி .மகிழ்ச்சி கடலில் தமிழினம் ,