மகிந்தா நாய் கழுத்தில் 90 பவுன் நகை

வெடித்த கடும் போர்

மகிந்தா நாய் கழுத்தில் 90 பவுன் நகை

இலங்கை முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்தா மகன் நாயின் கழுத்தில் 91 பவுன் நகை . துருக்கி நிலச்சரிவில் சிக்கி 5000 மக்கள் பலி , லஞ்சம் வாங்கியுய அரசியல் வடகிகள் சிக்கினர்

click here video