போலந்து ஜனாதிபதி உக்ரைன் பயணம் கொதிக்கும் ரஷ்ய

போலந்து ஜனாதிபதி உக்ரைன் பயணம் கொதிக்கும் ரஷ்ய
Spread the love

போலந்து ஜனாதிபதி உக்ரைன் பயணம் கொதிக்கும் ரஷ்ய

போலந்து நாட்டு ஜனாதிபதி டூடா உக்ரைன் நாட்டுக்கு ,
திடீர் பயணத்தை மேற்கொண்டார் .
ரயில் மூலாம் திடீர் பாயனம் மேற்கொண்ட இவர் ,
ஜெலன்சியுடன் நேரடி பேச்சில் ஈடுபடுவார் .

இந்த பேச்சுகளில்ன் பொழுது பாதுகாப்பு மற்றும் ,ஒத்துழைப்பு ,
எதிரிகளை திட்டங்கள் தொடர்பில் ஆராய பட்டுள்ளது .

ரஸ்யாவுக்குள் புரட்சி இடம்பெற்றதன் பின்னர் ,போலந்து ஜனாதிபதி ,
உக்ரைன் பயணித்துள்ளது ,
ரஸ்யாவுக்கு கொதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது .