போலந்து கவச வண்டிகளை வாங்கி குவிக்கும் உக்ரைன்

உக்கிரேனுக்கு யுத்த தாங்கிகளை அனுப்பும் பிரிட்டன்

போலந்து கவச வண்டிகளை வாங்கி குவிக்கும் உக்ரைன்

போலந்தில் தயாரிக்கப்பட்ட 100 ரோசோமாக் பல்நோக்கு கவச வாகனங்களை ,
உக்ரைன் ஆர்டர் செய்துள்ளது என்று போலந்தின் பிரதமர் தெரிவித்தார்.

தெற்கு போலந்து நகரமான சிமியானோவிஸ் ஸ்லாஸ்கியில் உள்ள ரோசோமாக் உற்பத்தித் தளத்திற்கு விஜயம் செய்தபோது, ஆர்டர் செய்துள்ளேன் என்று மேட்யூஸ் மொராவிக்கி கூறினார்.

ஐரோப்பிய யூனியனிலிருந்து போலந்து பெற்ற நிதி மற்றும் உக்ரைன் பெற்ற
அமெரிக்க நிதிகள் மூலம் இந்த கவச வண்டிகள் வாங்கிட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள படுகிறது .

ஆயுதங்களை வாங்கி வாங்கி உக்ரைன் ரஸ்யாவை அடிக்கின்ற பொழுதும் ,ரஷ்யஎனக்கு நோ ஏதும் இல்லை என எழுந்து ,வேகமாக உக்ரைனை தாக்கி வருவதால் ,ஜெலன்ஸி சீற்றம் அடைந்துள்ளார் .