போதை கடத்தல் நடத்தும் பிரான்ஸ் தமிழன் சிக்கிய பெண்

போதை கடத்தல் நடத்தும் பிரான்ஸ் தமிழன் சிக்கிய பெண்

போதை கடத்தல் நடத்தும் பிரான்ஸ் தமிழன் சிக்கிய பெண்

பிரான்சில் உள்ள ரூபன் எந்கன்ற தமிழருடன் இணைந்து போதைவஸ்து கடத்தலில் ஈடுபட்டு வந்த சிங்களபெண் டிஸ்கோ கைது செய்ய பட்டுள்ளார்

கைதானவரிடம் தொடந்து விசாரணைகள் இடம் பெற்று வருவதுடன் ,பிரான்சில் உள்ள ரூபன் என்ற போதைவஸ்து தமிழரை கைது செய்யும் நடவடிக்கைகள் முடுக்கி விட பட்டுள்ளன .