பொறிக்குள் சிக்கிய உக்ரைன் வினியோக வழி துண்டிப்பு

பொறிக்குள் சிக்கிய உக்ரைன் வினியோக வழி துண்டிப்பு

பொறிக்குள் சிக்கிய உக்ரைன் வினியோக வழி துண்டிப்பு

உக்ரைன் ரஷ்ய போர் ,கள நிலவரம் இன்று ,கடும் மோதலாக, காண படுகிறது .
உக்ரைன் மிக முக்கிய ,விநியோக வழி ,ரஷ்யா படைகளினால் ,சுற்றி வளைக்க பட்டுள்ளது .


இந்த ஒரு, சாலை மட்டும், உக்ரைன், வசம் உள்ளது ,ஏனையவை ,ரஸ்யாவிடம் வீழ்ந்து விட்டன .

இந்த பிரதான வீதி ,முடக்க பட்டால் ,அல்லது புதின் ,இராணுவத்தினரிடம் வீழ்ந்தால் ,உக்ரைன் இராணுவம் ,பக்மூட் ,போர் களத்தில் ,தாக்கு பிடிக்க முடியாது .


இன்றைய முக்கிய, இலக்குகளை ,யுக்ரைன் கிழக்கு ,போர் ,முனை மாற்றம் பெற்றுள்ளது .