பொறிக்குள் சிக்கிய இராணுவம் |சூடுபிடித்த மோதல் |

பொறிக்குள் சிக்கிய இராணுவம் |சூடுபிடித்த மோதல்
Spread the love


பொறிக்குள் சிக்கிய இராணுவம் |சூடுபிடித்த மோதல் |

பொறிக்குள் சிக்கிய இராணுவம் வெடித்து பார்க்கும் மோதல் ,குவிக்க படும் ஆயுதங்கள் ,பிரித்தானியா மக்களுக்கு பணம் குஷியில் மக்கள் ,