பெண்கள் கற்க அனுமதிக்க படுவார்கள் தலிபான்கள் திடீர் குத்து கரணம்

பெண்கள் கற்க அனுமதிக்க படுவார்கள் தலிபான்கள் திடீர் குத்து கரணம்
Spread the love

பெண்கள் கற்க அனுமதிக்க படுவார்கள் தலிபான்கள் திடீர் குத்து கரணம்

ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டை தற்போது ஆட்சி செய்து வரும்,
தலிபான் அமைப்பு ,பெண்கள் கல்வி பயில முற்றாக தடை விதித்தது .

தலிபான்கள் இந்த அடக்குமுறை நடவடிக்கையை ,
உலக நாடுகள் பலதும் கடுமையாக கண்டித்தன .
மேலும் இவர்களின் இந்த முடிவினால் ,அவர்களுடன்,
ராஜ்ய தொடர்புகளை வைத்து கொள்வதில்லை எனவும் அறிவித்தது .

பெண்கள் கற்க அனுமதிக்க படுவார்கள் தலிபான்கள் திடீர் குத்து கரணம்

அதை அடுத்து தலிபான்கள் வெளியுறவு மந்திரி பாகிஸ்தான் சென்று இருந்தார் ,அங்கு இடம்பெற்ற கூட்டம் ஒன்றில் ,பெண்க்ளுக்கு விதிக்க பட்ட கல்வி தடை,என்பது நிரந்தம் அல்ல எனவும் ,விரைவில் பெண்கள் கற்க,
அனுமதிக்க படுவார்கள் என அவர் அந்தர் பெல்ட்டி அடித்து கருத்தை உரைத்துள்ளார் .

தலிபான்கள் கடும் போக்கினால் ,உலக நாடுகளிடம் , இருந்து தனிமை படுத்த பட்டு ,வருவதான கருத்து வலுப்பெற்று வருகின்றமை குறிப்பிட தக்கது .