இலங்கையில் பெட்ரோல் விலைகள் அதிகரிப்பு

இதனை SHARE பண்ணுங்க

இலங்கையில் பெட்ரோல் விலைகள் அதிகரிப்பு

இலங்கையில் பெட்ரோல் விலைகள் திடீரென அதிகரிக்க பட்டுள்ளது


கடந்த இரவில் இருந்து லீட்டருக்கு இருபது ரூபாவுக்கு மேலாக அதிகரிக்க பட்டுள்ளதால் மக்கள் பெரும் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர்

இலங்கை பெற்று கொண்ட கடன் சுமையை மீள திருப்பி செலுத்த முடியாது திணறி வருகிறது

,இதனால் இந்த விலைகளில் மாறுதல்கள் ஏற்பட காரணம் என தெரிவிக்க படுகிறது

Accordingly,the price of a litre of Petrol (92 Octane) has been increased by Rs 20 (from Rs 157 to 177), Petrol (95 Octane) increased by Rs. 23 (from Rs 184 to 207),

Auto Diesel increased by Rs. 10 (from Rs 111 to 121), Super Diesel increased by Rs.15 (from Rs 144 to 159) while Kerosene increased by Rs. 10, (from Rs 77 to 87)


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply