புலிகள் உடைத்த உலக உளவுத்துறை -video

இதனை SHARE பண்ணுங்க

தமிழீழத்தில் தமிழ் மக்களின் விடியலுக்காக சிங்கள அரசு புரிந்த கோர தாக்குதல் இவ்வேளை

இங்கு சர்வதேச உளவு வேலைகள் என்பன தொடர்பில் உடைக்க படும் உண்மைகள்

காணொளியை இப்போதாவது பார்த்துக்கோ

,இப்பொழுதாவது இவை வெளிவந்துள்ளது

முஸ்லீம்களை புலிகளுக்கு எதிராக சிங்களம் திருப்பியது எப்படி ,தமிழா மறக்காது இந்த


இதனை SHARE பண்ணுங்க

Leave a Reply