புத்தள பிரதேசத்தில் கடும் நில நடுக்கம் |இலங்கை செய்திகள்

வெல்லவாய பகுதியில் மீண்டும் நிலநடுக்கம்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

புத்தள பிரதேசத்தில் கடும் நில நடுக்கம் |இலங்கை செய்திகள்

இலங்கை செய்திகள் | இலங்கை புத்தளம் பகுதியில் நில நடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது .

ஒரு வினாடி மட்டும் ஏற்பட்ட இந்த நில அதிர்வால் மக்கள் பீதியில் உறைந்துள்ளனர் .

பறவைகள் ,மயில்கள் என்பன பலமாக
கத்திய வண்ணம் இருந்ததாக பிரதேச வாசிகள் தெரிவித்துள்ளனர் .

தொடர்ந்து அந்த பகுதி மக்கள் மத்தியில் பீதி ஏற்பட்டுள்ளது.


இதனை SHARE பண்ணுங்க