பிரிட்டன் விமானங்களை துரத்திய ரஷ்யா விமானங்கள்

பிரிட்டன் விமானங்களை துரத்திய ரஷ்யா விமானங்கள்
Spread the love

பிரிட்டன் விமானங்களை துரத்திய ரஷ்யா விமானங்கள்

ரஷ்யா வான் ஆளுகை பகுதியான, கருங்கடல் பகுதி எல்லைக்குள் ,
அத்துமீறி நுழைந்த்து ,உளவு பார்த்தலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த ,
பிரிட்டன் போர் விமானங்களை ,ரஷ்யா விமானங்கள் தூரத்தி சென்றன .

தமது காண்காணிப்பு ரேடார்களுக்குள் ,அந்நிய விமானங்கள் ,
நுழைந்த்துள்ளதா கண்டறிந்த ,ரஷ்யா விமானிகள் ,
பறந்து சென்று இடைமறித்து துரத்தி சென்றன .

பிரிட்டன் விமானங்களை துரத்திய ரஷ்யா விமானங்கள்

துரத்தலில் ஈடுபட்ட பொழுதும் ,தாக்குத்தல் ஏதும் நடத்தப்படவில்லை .

சில நாடுகளுக்கு முன்னர் ரஷ்யா விமானங்களை ஜெர்மன் ,
பிரிட்டன் விமானங்கள் கூட்டாக துரத்தி சென்ற
பின்னர், இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது .

இவ்வாறான சம்பவங்கள் சாதாரண நிகழ்வாக இப்பொழுது ,
மாற்றம் பெற்றுள்ளதாகவே ,இந்த விடயங்களை வைத்து நோக்க முடிகிறது .