பிரிட்டன் வண்டிகள் பிரான்சுக்குள் நுழைய தடை – அதிர்ச்சியில் மக்கள்

Spread the love

பிரிட்டன் வண்டிகள் பிரான்சுக்குள் நுழைய தடை – அதிர்ச்சியில் மக்கள்

பிரிட்டன் நாட்டவர் பிரான்சுக்கு வண்டி ஒட்டி செல்ல தடை விதிக்க பட்டுள்ளது .
இந்த தடை எதிர்வரும் டிசம்பர் 18 ம் திகதி அமூல் படுத்த படவுள்ளது

பரவி வும் புதிய ஒமிக்கிறன் நோயின் தாக்குதலை அடுத்தே இந்த தடை விதிக்க படுகிறது


The government says it is ‘urgently seeking clarification’ after France announced it will no longer allow British nationals

to drive through the country to reach other European states.

Non-essential travel from the UK to France has been banned since December 18, but the new rules have been

introduced due to rising fears around the spread of the Omicron variant of Covid-19.

    Leave a Reply