பிரிட்டன் மன்னருடன் ஜெலன்சி சந்திப்பு

பிரிட்டன் மன்னருடன் ஜெலன்சி சந்திப்பு

பிரிட்டன் மன்னருடன் ஜெலன்சி சந்திப்பு

உக்கிரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸி பிரிட்டன்
மன்னர் சாள்ஸ்சை சந்தித்து பேசியுள்ளார்

இந்த சந்திப்பில் உக்கிரைனில் நடப்பது தொடர்பாக ,
நாம் கவலை உற்றுள்ளோம் .
உஙக்ளுக்கு நாங்கள்
ஆதரவாக இருப்போம் என சாள்ஸ் தெரிவித்துள்ளார் .

இந்த சந்திப்பை முடித்து கொண்டு பிரான்சுக்கு ஜெலன்ஸி செல்கிறார் ..

இவரது இந்த பயணத்தின் நோக்கம் ஆயுதங்கள் மற்றும் நிதி உதவிகளை பெற்றுக்கொளவது என்பதாக அமைய பெற்றுள்ளது .

ஜெலன்ஸி வெளிநாட்டு பயணத்தை மேற்கொள்ளும் இவ்வேளை ,
ரசியா கடும் தாக்குதல்களை
நடத்திய வண்ணம் உள்ளது .