பிரிட்டனில் வட்டி வீதத்தை குறைக்க நடடிக்கை

பிரிட்டனில் வட்டி வீதத்தை குறைக்க நடடிக்கை
Spread the love

பிரிட்டனில் வட்டி வீதத்தை குறைக்க நடடிக்கை

பிரிட்டனில் அதிகரித்து செல்லும் விலை உத்தரவு அடுத்து வட்டி வீதத்தை ,
குறைக்கும் நடவடிக்கையில் ,பிரிட்டன் அரச வங்கி நடவடிக்கை ,
மேற்கொள்ள கூடும் என எதிர் பார்க்க படுகிறது .

வட்டி வீதம் அதிகரித்த நிலையில் ,வீட்டு வாடகை அதிகரித்தது .
மேலும் ,பொருட்கள் விலைகளும் உயர்வடைந்தன .
அதனை அடுத்தே வட்டி வீதம் குறைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள
படலாம் என எதிர்வு கூற பட்டுள்ளது .

வட்டி வீதம் குறைக்க பட்டால் ,உயர்வடைந்த பொருட்கள் விலை ,
குறைக்க படும் என்றால் அது இல்லை
என்றே மக்கள் கருத்தாக உள்ளமை குறிப்பிட தக்கது .