பிரிட்டனில் அதிக சினோ குளிரில் மக்கள்

பிரிட்டனில் அதிக சினோ குளிரில் மக்கள்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

பிரிட்டனில் அதிக சினோ குளிரில் மக்கள்

பிரிட்டனில் கடந்த சில நாட்களாக அதிக பனிமழை பொழிவு
இடம்பெற்று வருகிறது .

உறைபனி குளிர் இடம்பெறுவதால் மக்கள் சொல்லென்னா
துயரை சந்தித்த வண்ணம் உள்ளனர் .

வீதிகளில் நடமாட முடியாத குளிர் நிலவுவதுடன் ,
வீடுகள் மேலே பனிக்கட்டிகள் வீழ்ந்து கிடப்பதால்
வீடுகளுக்குள் அதிக குளிர் காணப்படுகிறது .

இந்த கால நிலை தொடந்து சில நாட்களுக்கு நீடிக்கும்
என தெரிவிக்க படுகிறது .,


இதனை SHARE பண்ணுங்க