பிரான்சில் சிறந்த சமையல்காரனாக தெரிவான தமிழர்

பிரான்சில் சிறந்த சமையல்காரனாக தெரிவான தமிழர்

பிரான்சில் சிறந்த சமையல்காரனாக தெரிவான தமிழர்

பிரான்ஸ் பரிசில் இடம்பெற்ற உணவு தயாரிப்பாளார்கள் போட்டி நிகழ்வில் ,இலங்கையை சேர்ந்த தரசன் செல்வராஜா என்ற தமிழர் வெற்றியை பெற்று நான்காயிரம் யூரோ பணத்தை தட்டி சென்றுள்ளார் .

மேலும் இவர் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி மாளிகைக்கு, உணவுகளை வழங்குவதற்கும் ,அனுமதிக்க பட்டுள்ளார் .

தான் தயாரிக்கும் உணவுகளை பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி சுவைப்பராயின் ,
அதைவிட மகிழ்ச்சி வேறு ஏதும் இல்லை என அவர் தெரிவித்து ,மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்தில் திளைத்துளளார் ,

செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என்பார்கள் ,அதனை ரசித்து ருசித்து செய்த,
கொள்கையால் இன்று ,பிரான்சில் சிற்றுண்டி சாலைகளின் உணவுகள் தயாரிப்பில்,முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்து, தான் பிறந்த நாட்டுக்கு,
பெருமை சேர்த்துள்ளார் இந்த தமிழன் .