பார்ப்பவர்களை மிரள வைக்கும் சீனா இராணுவ நாய்கள்

பார்ப்பவர்களை மிரள வைக்கும் சீனா இராணுவ நாய்கள்

பார்ப்பவர்களை மிரள வைக்கும் சீனா இராணுவ நாய்கள்

சீனா இராணுவத்தினர் வளர்த்து வரும் நாய்களுக்கான பயிற்சிகள் ,
பார்ப்பவர்களை மிரள வைத்துவருகிறது .

நெருப்பு ,நீர்,மதில்கள் ,வீட்டு கூரைகள் ,முள் கம்பிகள் ,மற்றும் சதுப்பு நிலங்கள் ,என்பனவற்றுக்குள் எவ்வாறு கடக்க வேண்டும் என்பது,
தொடர்பாக பயிற்சிகள் வழங்க படுகின்றன .

நாய்களும் வழங்க படும் பயிற்சிகளை ,
அவை திறம்பட செய்து அசத்தி வருகின்றனர் .


போர் காலங்களில் இந்த நாய்களின் செயல்பாடுகள் ,
குண்டுகள் கண்டு பிடித்தல் ,மனிதர்களை காட்டி கொடுத்தால்,
போன்ற விடயங்களில் முதன்மையான பங்கு வகிக்கும்
என தெரிவிக்க படுகிறது .

இந்த நாய்கள் ஒன்றின் விலை 50 லட்சம் ரூபாய்கள் என படுகிறது .