பாகிஸ்தானில் இராணுவம், கிளர்ச்சி படைகள் மோதல்

பாகிஸ்தானில் இராணுவம், கிளர்ச்சி படைகள் மோதல்

பாகிஸ்தானில் இராணுவம், கிளர்ச்சி படைகள் மோதல்

பாகிஸ்தான் பளூஸ்த்தான் மாகாணத்தின் எல்லை பகுதியில் ,
அரச இராணுவம் மற்றும் கிளர்ச்சி படைகளுக்கு
இடையில் கடும் மோதல்கள் இடம்பெற்றன .

இந்த மோதல்களில் 13 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் .
இராணுவ முகாமிற்குள் நுழைந்து நடத்த பட்ட தாக்குதலில் ,
இந்த உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது .

குறித்த பகுதியில் பாகிஸ்தான் தலிபான்கள் நிறைந்து வாழும் பகுதியாக
காணப்படுகிறது .

இவர்களே இந்த தாக்குதலை நடத்தி இருக்கலாம் என சந்தேகிக்க படுகிறது ,
எனினும் இதுவரை எந்த அமைப்பும்
இந்த தாக்குதலுக்கு உரிமை கோரவில்லை .