பழிவாங்கும் ரஷ்யா எரியும் உக்ரைன் 

பழிவாங்கும் ரஷ்யா எரியும் உக்ரைன் 
Spread the love

பழிவாங்கும் ரஷ்யா எரியும் உக்ரைன் 

சற்றும் எதிர்பாத்திராத நேரத்தித்தில் எதிர் பார்த்த தாக்குதலை, ரஷ்ய படைகள் உக்ரைன் மீது நடத்தி கொண்டுள்ளது