பலாலி விமான நிலையம் விஸ்தரிப்பு புதிய ஓடுபாதை

பலாலி விமான நிலையம் விஸ்தரிப்பு புதிய ஓடுபாதை
Spread the love

பலாலி விமான நிலையம் விஸ்தரிப்பு புதிய ஓடுபாதை

யாழ்ப்பாணம் பலாலி விமான நிலையத்தின் ஓடுபாதைகள் ,புனரமைக்க பட உள்ளதாக அரசு அறிவித்துள்ளது .

அதற்கு ஏற்ப புதிய ஓடுபாதை மற்றும் ,900 ஈட்டர் ஓடுபாதை புனரமைப்பு என்பன இடம்பெற் உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது .

உல்லாச பயணிகள் வருகை அதிகரிப்பும் ,அதனால் ஏற்படும் சிரமங்களை தவிர்க்கும் நோக்குடன் இந்த விஸ்தரிப்பு இடம்பெறுகிறது .

இந்த புதிய அபிவிருத்திக்கு என 168 மில்லியன் ஒதுக்க பட்டுள்ளது .இதில் பல மில்லியன் பொறுப்புள்ளவர்களினாலே ஒதுக்க படும் என எதிர் பார்க்க படுகிறது .