பலாலி காணி விடுவிப்பு உள்ளே வீடியோ

பலாலி காணி விடுவிப்பு உள்ளே வீடியோ
இதனை SHARE பண்ணுங்க

பலாலி காணி விடுவிப்பு உள்ளே வீடியோ

இலங்கை வடக்கு பலாலி பகுதியில் இராணுவத்தால் விடுவிக்க பட்ட மக்கள் காணிகளை ,மக்கள் ஆர்வத்துடன் என்று பார்த்து வருகின்றனர் .

35 வருடங்கள் இலங்கை இராணுவத்தால் ஆக்கிரமிக்க பட்டு வைத்திருந்த காணிகள் இவையாகும் .
இதோ காணொளியை பாருங்கள்


இதனை SHARE பண்ணுங்க