பறந்து வெடிக்கும் கமாஸ் ரொக்கட்|Hamas rocket fired|isrel Gaza war|

பறந்து வெடிக்கும் கமாஸ் ரொக்கட்|Hamas rocket fired|isrel Gaza war|
Spread the love


பறந்து வெடிக்கும் கமாஸ் ரொக்கட்|Hamas rocket fired|isrel Gaza war|

பறந்து வெடிக்கும் கமாஸ் ரொக்கட்
பதறி ஓடும் மக்கள் ,
இஸ்ரேல் இராணுவம் அகோர வான் தாக்குதல் ,
உள்நுழைய முயன்ற ஹிஸ்புல்லா படையணி மீது தாக்குதல் ,

வீடியோ