பங்கிமூன் இலங்கை வந்தடைந்தார்

பங்கிமூன் இலங்கை வந்தடைந்தார்
Spread the love

பங்கிமூன் இலங்கை வந்தடைந்தார்

இலங்கைக்கு முன்னாள் ஐநா செயலர் பங்கிமூன்
இலங்கை வந்தடைந்துள்ளார் .

இவர் இலங்கை பசுமை அபிவிருத்தி மற்றும் காலநிலை மாற்றம் தொடர்பாக கலந்துரையாட வந்துள்ளார் என தெரிவிக்க பட்டுள்ளது .

புலிகளையும் தமிழர்களையும் அழிக்கும் பொழுது இதே பங் கீமூன் வேடிக்கை பார்த்தவர் என்பது குறிப்பிட தக்கது.

No posts found.