பக்மூட்டை விட்டு வெளியேறும் ரஷ்யா கூலிப்படை

பக்மூட்டை விட்டு வெளியேறும் ரஷ்யா கூலிப்படை

பக்மூட்டை விட்டு வெளியேறும் ரஷ்யா கூலிப்படை

ரஷ்ய கூலிப்படை இராணுவமான வாக்னர் குழு ,
பக்மூட் பகுதியில் இருந்து விலகி செல்கின்றது ,
அவர்கள் கட்டு பட்டது பகுதிகளில் ,
ரஷ்ய அரச இராணுவம் நிலை நிறுத்த பட்டுளள்து .

வாக்னர் குழுவானது முற்றாக எதிர் வரும் யூன் முதலாம் திகதி ,
வெளியேறி விடுவார்கள் என தெரிவித்துளளார் .

பக்மூட்டை விட்டு வெளியேறும் ரஷ்யா கூலிப்படை

ஆதாவது ஆறு நாட்களில் உக்ரைன் கிழக்கு முன்னரங்க,
பக்மூட் பகுதியில் இருந்து விலகி விடுவார்கள் என அறிவித்துள்ளது .

உக்ரைன் போரில் ரஷ்ய வாடகை இராணுவமே பலத்த வெற்றி வாய்ப்புகளை ,
ரஸ்யாவுக்கு ஈட்டி கொடுத்தது .

வாக்னர் குழு விளையாடும் ரஸா இராணுவம் மீது உக்ரன் ,வெளிநாட்டது படைகள் இனைந்து
தாக்குதல் நிகழ்த்த படலாம் என்பதால் முன்னரங்க நிலைகளில் பதட்டம் நிலவுகிறது