நேட்டோவை வெளுத்து வாங்கிய சீனா -திடீர் குத்துகாரணம்

நேட்டோவை வெளுத்து வாங்கிய சீனா -திடீர் குத்துகாரணம்

நேட்டோவை வெளுத்து வாங்கிய சீனா -திடீர் குத்துகாரணம்

நேட்டோ நாடுகளை தக்க தருணம் பார்த்து சீன வெளுத்து வாங்கியுள்ளது .
ரஸ்யாவுடன் நெருங்கிய தொடர்புகள் ஏதும் இல்லை ,வாய் சொல்லில் ,
வரையறையற்ற உறவுகள் உள்ளதே தவிர ,உள்ளக உறவில் ,
ஆக்க பூர்வமாக ,ஏதும் இல்லை என ,ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கான சீன தூதர் ஃபூ காங்அடித்து விட்டுள்ளார் .

ரஸ்யாவை வெறுப்பதை போல தோற்றத்தை ,காண்பித்து ,நேட்டோ தலையில்
ஏறி நின்று மத்தளம் அடித்துள்ளார் .

ரஸ்யா மீது நேட்டோ நாடுகள் ,
தாக்குதல் மற்றும் அச்சுறுத்தலை விடுத்தது வருகிறது ,
அதனாகல்,அவர்கள் உக்ரைன் மீதான ,ஆக்கிரமிப்பு போரை,
தொடுத்துள்ளது என்கின்ற நியாயத்தை வலிந்து பேசியுள்ளார் .

நேட்டோ விலகினால் ,ரஸ்யா ஏன் உக்காரனை ,
கட்டி வைத்து அடிக்க போகிறது என்பது ,சீனாவின் வாதமாக உள்ளது .

கூட்டு வாங்கினாலும் மோதிர கையால் கூட்டு வாங்கணும் என்பது,
சீனாவின் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கான
தூதர் பேச்சு வாயில்கா அம்பல பட்டுள்ளது .