பெண்ணை நிர்வாண சோதனை புரிந்த பொலிஸ் -2.9 மில்லியன் நஷ்ட்டஈடு

Spread the love

பெண்ணை நிர்வாண சோதனை புரிந்த பொலிஸ் -2.9 மில்லியன் நஷ்ட்டஈடு

அமெரிக்கா சிக்காக்கோ பகுதியில் அங்கவீனமுற்ற பெண் ஒருவரை நிர்வாணமிட்டு சோதனை

புரிந்த போலீசார் நடவடிக்கை தொடர்பாக நீதிமன்றில் விசாரணை இடம்பெற்று வந்தன

2019 ஆண்டு இடம் பெற்ற இந்த சம்பவத்திற்கு தற்பொழுது தீர்ப்பு வழங்க பட்டுள்ளது ,2.9

மில்லியன்
பணம் பாதிக்க பட்ட பெண்ணுக்கு வழங்க பட்டுள்ளது

    Leave a Reply