நாடு நாசமா போனதுக்கு இதுதான் காரணம் சீமான்

நாடு நாசமா போனதுக்கு இதுதான் காரணம் சீமான்
Spread the love

நாடு நாசமா போனதுக்கு இதுதான் காரணம் சீமான்

நாடு மக்களும் நாசமா போனதுக்கு காரணம் இவர்கள் தான் என ,நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் செந்தமிழன் சீமான் தெரிவித்துள்ளார் .