நவீன ஏவுகணை விமானங்கள் தயாரிக்கிறோம் ஈரான் அறிவிப்பு

நவீன ஏவுகணை விமானங்கள் தயாரிக்கிறோம் ஈரான் அறிவிப்பு
Spread the love

நவீன ஏவுகணை விமானங்கள் தயாரிக்கிறோம் ஈரான் அறிவிப்பு

ஈரான் நாடானது காத்துக்கொள்ள இப்பொழுது நவீன ஏவுகணை ,
விமானங்கள் என்பனவற்றை நாம் தயாரிக்கிறோம் என ஈரான் அதிரடி அறிவிப்பு ,பீதியில் எதிரிகள் ,
பிரிகேடியர் ஜெனரல் அமீர்அலி ஹாஜிசாதே,