நத்தார் கொண்டாட்டங்கள் சிறப்பாக இடம்பெற்றுள்ளன

இதனை SHARE பண்ணுங்க

நத்தார் கொண்டாட்டங்கள் சிறப்பாக இடம்பெற்றுள்ளன

உலகம் முழுவதும் பரவி வாழும் கிறித்தவர்கள் தமது நத்தார் பாண்டியை இன்று கொண்டாடி வருகின்றனர் .பாலன் பிறந்த நாளான நத்தார் வெகு சிறப்பாக இடம்பெறுகிறது .

தமிழர்கள் வாழும் பகுதிகளிலும் இந்த நத்தார் பண்டிகை சிறப்பாக இடம்பெற்றுள்ளது .


இந்த நத்தார் பண்டிகையை குழப்பிடவே பிக்குகள் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்தமையும் அவை மோதலாக உருவெடுத்து விளங்கியதும் குறிப்பிட தக்கது


இதனை SHARE பண்ணுங்க

Leave a Reply