நச்சு குண்டு தாக்குதலை நடத்திட உக்கிரைன் முயற்சி

நச்சு குண்டு தாக்குதலை நடத்திட உக்கிரைன் முயற்சி
Spread the love

நச்சு குண்டு தாக்குதலை நடத்திட உக்கிரைன் முயற்சி

ரசியா மீது கெமிக்கல் நச்சு குண்டு தாக்குதலை நடத்திட உக்கிரைன் முயற்சி .
இதனால் பதட்டமாகும் நாடுகள் .ஏவுகணை தாக்குதலில் சிதறிய கட்டடங்கள் மனித உடல்கள்.

இதில் அழுத்தியும் காணொளி பார்க்கலாம்