தொடரும் ஈரான் அணுகுண்டு தயாரிப்பு மிரளும் உலகம்

தொடரும் ஈரான் அணுகுண்டு தயாரிப்பு மிரளும் உலகம்
Spread the love


தொடரும் ஈரான் அணுகுண்டு தயாரிப்பு மிரளும் உலகம்

ஈரான் அணுகுண்டு தயாரிக்கும் நடவடிக்கை தீவிரம் ,
அதிர்ச்சியில் உலக நாடுகள் ,தடைகள் போட்டும் பயனில்லை கதறும் நேட்டோ