தேர்தல் மூலம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துங்கள் வீதிகளில் இறங்காதீர்கள் ரணில்

தமிழர் பிரச்சனையை தீர்க்க அனைத்து காட்சிகளை அழைக்கும் ரணில்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

தேர்தல் மூலம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துங்கள் வீதிகளில் இறங்காதீர்கள் ரணில்

பாராளும்னற தேர்தல் மூலம் நாட்டில் மாற்றத்தினை ஏற்படுத்த முடியும் எனவும் ,வீதிகளில் இறங்கி ஆர்பாட்டம் நடத்துவதால் ஏதும் ஏற்படாது என .ஆளும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா தெரிவித்துள்ளார் .


இதனை SHARE பண்ணுங்க