துருக்கியில் 59 இஸ்ரேல் மொசாட் உளவாளிகள் கைது

துருக்கியில் 59 இஸ்ரேல் மொசாட் உளவாளிகள் கைது
Spread the love

துருக்கியில் 59 இஸ்ரேல் மொசாட் உளவாளிகள் கைது