துரத்திய ஏவுகணைகள் உடைந்த விமானங்கள்

துரத்திய ஏவுகணைகள் உடைந்த விமானங்கள்

துரத்திய ஏவுகணைகள் உடைந்த விமானங்கள்

துரத்திய ஏவுகணைகள் உடைந்த விமானங்கள் ,
வானில் நடந்த கடும் யுத்தம் .


உக்ரைன் ரஷ்யா இராணுவத்தினருக்கு இடையில் கடும்
போர் இடம்பெற்றுள்ளது.


இந்த போர் சம்பவத்தில் பலநூறு இராணுவத்தினர் பலியாகியும் ,
டாங்கிகள்,கவசவண்டிகள்,ஆறிலொறிகள் ,
விமானங்கள் ,தற்கொலை விமானங்கள்,என்பன தாக்கி அழிக்க பட்டுள்ளன .

உக்ரைன் கிழக்கு முன்னரங்க பகுதிகளில் உச்ச சண்டைகள் நடைபெறுகிறது .
துரத்தியா ஏவுகணைகள் விமானங்களில் மோதி வெடித்து சிதறின .