தீவிரவாத தலைவர் கொலை | உலக செய்திகள்

தீவிரவாத தலைவர் கொலை | உலக செய்திகள்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

தீவிரவாத தலைவர் கொலை | உலக செய்திகள்

உலக செய்திகள் |ஏமான் நாட்டில் பதுங்கி இருந்த அல்கொய்தா அமைப்பின்
மூத்த தலைவர் படுகொலை செய்ய பட்டுளளார் .

ஏமன் நாட்டில் பதுங்கி இருந்த, இவரது வாகனம் மீது ,
அமெரிக்கா உளவு விமானம் குறிவைத்து நடத்திய,
தாக்குதலில் இவர் படுகொலை செய்யப்பட்டுளளார் .

தமது தளபதி கடந்த மாதம் அமெரிக்கா நடத்திய ,
தாக்குதலில் பலியாகியுள்ளார் என்பதை ,
அந்த அமைப்பு ஒப்பு கொண்டுள்ளது .

அமெரிக்கா வெளியாக உளவுத்துறையின் ,
கண்காணிப்பின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்ட ,
இந்த முக்கிய தலைவர் .நேரம் பார்த்து கர்ச்சிதமாக
தாக்கி அழிக்க பட்டுள்ளார் .

அமெரிக்காவுக்கு கிடைத்த மிக பெரும் வெற்றியாக இது கருத படுகிறது .


இதனை SHARE பண்ணுங்க